Go to profile
Elinstallatören
Elinstallatören's logotype

Elinstallatören

Advertising · Stockholm, Sweden

elinstallatoren.se / Nyhetsbrev elinstallatören

18 - 24 = 05 %
25 - 34 = 22 %
35 - 44 = 27 %
45 - 54 = 24 %
55 - 64 = 15 %
65 - 90= 07 %

Stockholm med omnejd = 36%
Västra Götalands region = 17%
Skåne - Blekinge region = 15 %

Interests

Ny teknik, Produktnyheter, Framtidsmöjligheter, Aktuella installationer/projekt, Företagsfrågor, Branschnyheter, Utbildningar, Kompetensfrågor, Arbetsmiljö

18-65
Age
73%
Males
27%
Females
Source: Google Analytics
Feb 17 - Jan 18

Vilken roll har du

VD / Företagsledning
13%
Elinstallatör / Montör
48%
Projekledare / Ledande montör
12%
Projektering / Konsult
10%
Utbildning
5%
Försäljning/marknadsföring
4%
Studerande
4%
Övrigt
1%
Source: Own Survey
Webenkät

Har inflytande över inköp

Ja
61%
Delvis
31%
Nej
8%
Source: Own Survey
Webenkät

Antal anställda i företaget du arbetar för

1-15 anställda
49%
16-50 anställda
12%
51-150 anställda
9%
151-500 anställda
9%
Fler än 500 anställda
21%
Source: Own Survey
Webenkät

Läser tidningen Elinstallatören

Varje nummer
24%
Oftast
22%
Sällan
23%
Nej / Vet ej
31%
Source: Own Survey
Webenkät

Installation - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
79%
Ganska viktigt
11%
Source: Own Survey
Webenkät

Verktyg - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
74%
Ganska viktigt
15%
Source: Own Survey
Webenkät

IT-hjälpmedel - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
46%
Ganska viktigt
31%
Source: Own Survey
Webenkät

Belysning - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
80%
Ganska viktigt
13%
Source: Own Survey
Webenkät

Smarta hem - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
76%
Ganska viktigt
18%
Source: Own Survey
Webenkät

Fastighetsautomation - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
64%
Ganska viktigt
16%
Source: Own Survey
Webenkät

Industriautomation - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
44%
Ganska viktigt
27%
Source: Own Survey
Webenkät

Säkerhet och Larm - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
40%
Ganska viktigt
38%
Source: Own Survey
Webenkät

Personlig utrustning - läsarintresse

Mycket viktigt / Viktigt
66%
Ganska viktigt
19%
Source: Own Survey
Webenkät
 • elinstallatoren.se / Nyhetsbrev elinstallatören
  • Vilken roll har du
  • Har inflytande över inköp
  • Antal anställda i företaget du arbetar för
  • Läser tidningen Elinstallatören
  • Installation - läsarintresse
  • Verktyg - läsarintresse
  • IT-hjälpmedel - läsarintresse
  • Belysning - läsarintresse
  • Smarta hem - läsarintresse
  • Fastighetsautomation - läsarintresse
  • Industriautomation - läsarintresse
  • Säkerhet och Larm - läsarintresse
  • Personlig utrustning - läsarintresse
 • Elinstallatören -tidningen
Click the button on products to create an inquiry