Go to profile
Elinstallatören
Elinstallatören's logotype

Elinstallatören

Advertising · Stockholm, Sweden

Elinstallatören -tidningen

65% av läsarna har mycket eller ganska stort inflytande över inköp.

Interests

89% av Elinstallatörens läsare har stort eller mycket stort förtroende för tidningen

18-65
Age
96%
Males
4%
Females

Bransch

Installatör
76%
Konsult
6%
Leverantör
5%
Grossist
5%
Source: Own Survey

Arbetsområde

Installation
55%
Drift / Underhåll
15%
Projektering
13%
Konsult
5%
Inköp
5%
Sälj / Marknadsföring
5%
Source: Own Survey
SKOP

Verksamhetsområde

Belysning
77%
Tele / Data / Säkerhet
60%
Automation
50%
Energi
45%
Source: Own Survey
SKOP

Befattning

VD
26%
Mellanchef
13%
Ledande montör
14%
Montör
20%
Projektledare
8%
Försäljning / Marknadsföring
5%
Övriga
15%
Source: Own Survey
SKOP
Click the button on products to create an inquiry